Szociális készségek fejlesztésével és STEM-mel a jobb életért

A jobb élet a jobb készségekkel kezdődik

A projektről

A SOBER “Social Skills Development and STEM for a better life project” (Szociális készségek fejlesztése és a STEM a jobb életért) projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával valósul meg. A projekt célja egy digitális alapú Komplex Fejlesztési Program létrehozása és megvalósítása, valamint módszertan és képzés biztosítása tanárok és szaktanárok számára, a hátrányos helyzetű és SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek alapkészségeinek fejlesztésére összpontosítva.

Projektcélok

Alapkészségek fejesztése sajátos nevelési igényű tanulók számára

Az egyenlőtlenségek csökkentése a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése a közoktatásban

A hátrányokat csökkentő pedagógiai tevékenységek támogatása

Komplex Fejlesztési Program

A Komplex Fejlesztési Program középpontjában a 6-16 éves tanulók képességfejlesztése áll. A tanulók eredményeinek javításával, a kulcskompetenciák és transzverzális készségek támogatásával a Komplex Fejlesztési Program feltételeket teremt az egészséges személyiségfejlődéshez és erősíti az iskolához való pozitív hozzáállást.

Folyamatos szakmai fejlődés (CPD)

Az iskolai lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók extra támogatást érdemelnek az iskola, a tanárok és a szülők részéről. A SOBER készségfejlesztési program részeként Folyamatos Szakmai Fejlődés (CPD) kurzust fejlesztettünk, hogy a tanárok olyan tananyagokat és módszertant biztosítsanak a mikrokészségek kialakításához, amelyek a veszélyeztetett tanulók kulcs- és digitális kompetenciáinak alapját képezik. Maximálisan kihasználjuk a digitális eszközöket.

Online platform a képességfejlesztéshez

Az alapkészségek erősítésére és gyakorlására digitális alapú online platformot fejlesztettünk különféle játékos gyakorlatokkal. A tanárok úgy használhatják ezt a platformot, hogy beépítik a használatát az óráikba, a szülők pedig közösen dolgozhatnak gyermekeikkel meghatározott készségek fejlesztésén, a gyerekek pedig maguk is használhatják a platformot, hogy önállóan dolgozhassanak rajta. A játékosság és a gamifikáció célja, hogy kellemes és vonzó módon segítse a tanulókat új kompetenciák elsajátításában.

Felhasználói kézikönyv

letöltés

0

feladat

6- 0

éves

0

készség

0

hetes fejlesztési terv

Anyagok tanároknak és szülőknek

Munkafüzetek – Négy munkafüzet áll a tanárok és a szülők rendelkezésére, amelyek a gyerekek kulcskompetenciáinak fejlesztését és megerősítését segítik.

Munkafüzetek

letöltés

Szcenáriók, forgatókönyvek – Számos forgatókönyvet dolgoztunk ki, amelyek abban segítik a tanárokat, hogy óráik során bizonyos készségekre összpontosítsanak. Ezeket a forgatókönyveket tovább kell igazítani a gyerekek életkorához és képességeihez, az osztálycsoportok létszámához és az iskolában rendelkezésre álló anyagokhoz.

Szcenáriók

letöltés

Tanterv – A tanterv pedagógiai és gyógypedagógiai alapjai tartalmazzák a fejlesztési program általános bemutatását. A tanterv meghatározza a program hátterét és stratégiai céljait, amelyekre ez a nemzetközi együttműködés irányul. Ez az átfogó dokumentum részletesen ismerteti a program alapvető koncepcióit, hatékonyságát és felépítését.

Tanterv

letöltés

Események

Hazájában minden partner helyi multiplikációs eseményeket szervez, hogy bemutassa szellemi munkánkat az érdeklődő szakemberek széles közönségének.

Csatlakozzon hozzánk, hogy további gyakorlati információkat kapjon a fejlesztési programról!

SOBER Multiplier Event

Isztambul
Türkiye

2023. július 8-9
……………….
További információ

SOBER Multiplier Event

Edéleny
Magyarország

2023. április 24
……………….
További információ

SOBER Multiplier Event

Varsóban
Lengyelország

2023. június 15
……………….
További információ

SOBER Multiplier Event

Brüsszel
Belgium

2023. október 11
……………….
További információ

Stratégiai Partnerség

Az összes anyagot tartalmazó online platform fejlesztése és létrehozása nemzetközi együttműködésünknek köszönhetően valósult meg.

A SOBER projekt belga, magyar, lengyel és török partnerek stratégiai együttműködése. Kattintson az egyes logókra a partner leírásának megtekintéséhez.