Better life starts with better skills

Komplex Fejlesztési Program

A Komplex Fejlesztési Program középpontjában a 6-16 éves tanulók képességfejlesztése áll. A tanulók eredményeinek javításával, a kulcskompetenciák és transzverzális készségek támogatásával a Komplex Fejlesztési Program feltételeket teremt az egészséges személyiségfejlődéshez és erősíti az iskolához való pozitív hozzáállást.

A program célja a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése, ami a társadalmi kohézió erősítése szempontjából is kulcsfontosságú.

A SOBER Komplex Képességfejlesztési Program célja az alábbi kulcskompetenciák fejlesztésének megerősítése:

1. Érzékelés

2. Koncentráció

3. Memória

4. Gondolkodás

5. Kommunikációs készségek

6. Tájékozódás térben és időben

7. Motoros készségek

8. Szociális készségek

Az életkorhoz és a készségekhez igazodó munkafüzetek kifejezetten a tanárok és a szülők támogatására szolgáló eszközök a gyermekek fejlődési folyamatában. Kreatív, motiváló, könnyen használható, érdekes, játékos, koncentrált és következetes feladatok készülnek nyomtatható anyagok formájában.

A lehető legjobb eredmény elérése érdekében a Komplex Fejlesztési Programban alkalmazott módszerek és eszközök sokfélék. Ezért része az Online Platform a Komplex Fejlesztési Programnak.

A SOBER Online Platform a tanároknak és a szülőknek szól, hogy segítsen nekik olyan oktatási anyagok használatában és terjesztésében, amelyeket kifejezetten az általános, középiskolai, SNI-tanulókra, valamint a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók számára készítettünk. Ez a rugalmas tanulásirányítás rendszer (LMS) támogatja az interakciót, az ismétlést, a digitális rögzítést, az újrajátszást és a kommunikációt.