Better life starts with better skills

A projektről

A SOBER “Social Skills Development and STEM for a better life project” (Szociális készségek fejlesztése és a STEM a jobb életért) projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával valósul meg. A projekt célja egy digitális alapú Komplex Fejlesztési Program létrehozása és megvalósítása, valamint módszertan és képzés biztosítása tanárok és szaktanárok számára, a hátrányos helyzetű és SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek alapkészségeinek fejlesztésére összpontosítva.

A SOBER projekt öt – magyar, belga, lengyel és török – partner stratégiai együttműködése a közoktatás területén. A projekt az emberi kognitív tevékenység alapját képező képességek fejlesztéséhez szükséges különféle modern tevékenységekre összpontosít. Az innovatív akció célja a tanulók fejlődésének támogatása, a hátrányok kompenzálása és a sajátos nevelési igényű gyermekek életének megkönnyítése.

A több évtizedes tapasztalat azt mutatja, az iskolába érkező gyerekek részkészségei széles spektrumon mozognak. Nincs olyan, hogy tipikusan fejlődő gyerek; ez ma inkább atipikusnak mondható. Az oktatási rendszer nemzetközi szinten is egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, amikor a képességek változásáról van szó. Az oktatóknak meg kell ragadniuk a megelőzés, a beavatkozás és a kompenzáció minden lehetséges módját és eszközét munkájuk sikeres elvégzéséhez.

A SOBER Komplex Fejlesztési Program célja a hátrányos helyzetű tanulók tanulási eredményeiben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése, ami a társadalmi kohézió erősítése szempontjából is kulcsfontosságú.

● A fejlesztési program nemzetközi partnereinek célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése az iskolai oktatásban a sikerélmény, a termelékenység, a hasznosság, a hozzáértő jelenlét biztosításával.

● Az SNI-s, figyelemhiányos/hiperaktivitási zavaros (ADD/ADHD) tanulók esetében a részképesség-zavar kialakulása jelentős az eredményeik sikeressége, későbbi életkilátásaik javítása, hátrányuk csökkentése szempontjából.

● A Komplex Fejlesztési Program a lemorzsolódás visszaszorítását célozza a prevenciós jellegű alapkompetenciák fejlesztésével és a hátrányt csökkentő pedagógiai tevékenységek támogatásával.

A Komplex Fejlesztési Programot nekik dedikáljuk: 

1. Sajátos nevelési igényű gyermekek

2. A lemorzsolódás veszélyének kitett gyermekek

3. Hátrányos helyzetű gyermekek szociokulturális területeken

Munkánk öt szakasza 

  1. A Komplex Fejlesztési Program a tanulók alapkészségeinek erősítésére összpontosít. Speciális, életkorhoz igazodó gyakorlatok készítése 8 területen: észlelés, koncentráció, memória, gondolkodás, kommunikáció, tájékozódás, motoros készségek. A képzés két, a motorikus készségek használatát és fejlesztését támogató munkafüzetet is használ. Az ilyen anyagok tanárokhoz és a szülőkhöz való eljuttatása támogatja az SNI tanulók fejlődését.
  2. Online platform létrehozása gyakorlatokkal. A digitális alapú online platform célja, hogy segítse a tanárokat kifejezetten általános iskolás, középiskolás, sajátos nevelési igényű és a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókra szabott oktatási anyagok használatában és terjesztésében. Emellett egy rugalmas tanulásirányítási rendszer (LMS) létrehozása, amely támogatja az interakciót, az ismétlést, a digitális rögzítést, és újrajátszást. Kreatív és játékos felületet terveztünk a tanárok és a tanulók számára, hogy munkájukat hozzáférhetőbbé és vonzóbbá tegyük.
  3. A Fejlett Komplex Fejlesztési Program elkészítése. Ebben a szakaszban oktatási anyagokat készítünk az SNI tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztésére, valamint képzést tartunk a tanárok és a szülők számára, hogy ezeknek az anyagoknak a használatát elsajátítsák, valamint segítsük készségeik fejlesztését és elkötelezettségüket a tanulók fejlődésének támogatásában.
  4. Folyamatos szakmai fejlődés (CPD) – Tananyagok készítése és képzések biztosítása tanárok és szülők számára. Ebben a lépésben bizonyítékokon alapuló, könnyen hozzáférhető stratégiákat és eszközöket dolgozunk ki, amelyek támogatják a tanárokat a tananyagok helyes és hatékony alkalmazásában. A CPD útmutatást nyújt a tanároknak a tananyag használatához, készségeik fejlesztéséhez és elkötelezettségük fokozásához.
  5. Mérnöki gyakorlatok integrálása a természettudományos oktatásban. Az ebben a lépésben kidolgozott tananyagok bemutatják, hogyan épülnek be a mérnöki koncepciók és gyakorlatok a STEM oktatásba. A feladatok és gyakorlatok célja a problémák megoldása; a tanulóknak kifejleszteniük és finomítaniuk kell a technológiát. Ezek a feladatok a STEM gyakorlatra összpontosítanak. Az ilyen gyakorlati, valós kapcsolatok révén a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy meglássák, hogyan része a STEM mindennapi világuknak.