Ontwikkeling van sociale vaardigheden en bèta/techniek
voor een beter leven

Een beter leven begint met betere vaardigheden

Over het programma 

Het SOBER Social Skills Development and STEM for a better life programma is mede mogelijk gemaakt door co-financiering vanuit het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het programma is gericht op het creëren en uitvoeren van een op digitale technieken gebaseerd Complex Development Program en het aanbieden van een methodologie en opleiding voor leerkrachten, gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden van kansarme en SEN (special education needs) kinderen. 

Project Doelstellingen

Ontwikkeling van basisvaardigheden voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

Ongelijkheid in de leerresultaten van kansarme leerlingen verminderen

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in het schoolonderwijs verminderen

Ondersteunen van pedagogische activiteiten die achterstanden verminderen

Het Complex Ontwikkelingsprogramma

Het Complex Development Program richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden voor leerlingen van 6 tot 16 jaar. Door de resultaten van de leerlingen te verbeteren en kerncompetenties en transversale vaardigheden te ondersteunen, zorgt het Complex Development Program voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling en versterkt het de positieve houding ten opzichte van school.

Voortdurende professionele ontwikkeling (CPD)

Leerlingen die het risico lopen de school voortijdig te verlaten verdienen extra ondersteuning van school, leerkrachten en ouders; als onderdeel van het Sober Skills Development Program- Continuous Professional Developments (CPD) werd  er een cursus ontwikkeld om leerkrachten te voorzien van materialen en een methodologie om microvaardigheden vast te stellen die de basis vormen van sleutel- en digitale competenties van deze risicoleerlingen. We maken maximaal gebruik van digitale hulpmiddelen. 

Online platform 

 

Er werd een digitaal online platform met verschillende spelachtige oefeningen ontwikkeld om de basisvaardigheden te versterken en te oefenen. Leerkrachten kunnen dit platform gebruiken door het gebruik ervan te integreren in hun lessen, door ouders om met hun kinderen te werken aan de ontwikkeling van specifieke vaardigheden, en door de kinderen zelf door er zelfstandig aan te werken. Speelsheid en gamification zijn ontworpen om leerlingen op een aangename en aantrekkelijke manier nieuwe competenties te laten verwerven.

Handleiding

Download

0

Oefeningen

6- 0

Jaar

0

Vaardigheden

0

Weken ontwikkelingsplan

Materiaal voor leerkrachten en ouders

Oefenboeken- Er zijn 4 werkboeken voor leerkrachten en ouders om te werken aan het ontwikkelen en versterken van sleutelcompetenties bij kinderen. 

Oefenboeken

Download

Scenario’s – Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld om leerkrachten te inspireren zich tijdens hun lessen op specifieke vaardigheden te concentreren. Deze scenario’s moeten verder worden aangepast aan de specifieke leeftijd en vaardigheden van de kinderen, de groepsgrootte van de klas en de op school beschikbare materialen.

Scenario's

Download

Curriculum – De pedagogische en bijzondere pedagogische grondslagen van het curriculum bevatten een algemene demonstratie van het zich ontwikkelende programma. Het curriculum definieert de achtergrond, het doel en de strategische doelen van het programma, waarop de internationale samenwerking is gericht. Dit uitgebreide document beschrijft in detail de fundamentele opvattingen van het programma, de doeltreffendheid en de structuur ervan. 

Leerplan

Download

Evenementen

Alle partners zullen in hun eigen land lokale multiplicator-evenementen organiseren om ons intellectuele werk aan een breed publiek van geïnteresseerden te tonen. 

Kom bij ons voor meer praktische informatie over het ontwikkelingsprogramma. 

SOBER Multiplier Event

Istanbul
Turkije

8-9 juli 2023
……………….
Meer informatie op

SOBER Multiplier Event

Edéleny
Hongarije

24 april 2023
……………….
Meer informatie op

SOBER Multiplier Event

Warschau
Polen

15 juni 2023
……………….
Meer informatie op

SOBER Multiplier Event

Brussel
België

11 oktober 2023
……………….
Meer informatie op

Strategisch partnerschap

De ontwikkeling en creatie van het online platform met alle materialen was mogelijk dankzij onze internationale samenwerking.

Het SOBER-project is een strategische samenwerking van Belgische, Hongaarse, Poolse en Turkse partners. Klik op elk logo om de beschrijving van de partner te zien.