Rozwój umiejętności społecznych i STEM dla lepszego życia

Lepsze życie zaczyna się od lepszych umiejętności

O programie

Program SOBER Social Skills Development and STEM for a better life jest współfinansowany z funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. Program ma na celu stworzenie i wdrożenie Kompleksowego Programu Rozwoju dla uczniów w wieku 6-16 lat oraz zaoferowanie metodologii i szkoleń dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających, koncentrując się na rozwoju podstawowych umiejętności społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Cele Projektu

Rozwój Podstawowych Kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Zmniejszenie nierówności w efektach uczenia się uczniów 

Zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę

Wspieranie działań pedagogicznych


Kompleksowy Program Rozwoju

Kompleksowy Program Rozwoju koncentruje się na rozwoju umiejętności dla uczniów w wieku 6-16 lat. Poprzez poprawę wyników uczniów i wspieranie kluczowych kompetencji i umiejętności przekrojowych, Kompleksowy Program Rozwoju warunkuje zdrowy rozwój osobowości i wzmacnia pozytywne nastawienie do szkoły.

Ciągły rozwój zawodowy (CPD)

Uczniowie zagrożeni przedwczesnym zakończeniem nauki zasługują na dodatkowe wsparcie ze strony szkoły, nauczycieli i rodziców.  W ramach kursu Continuous Professional Developments (CPD) nauczyciele otrzymają materiały i opis metodologii do ustanowienia mikro-umiejętności, które stanowią podstawę kluczowych i cyfrowych kompetencji uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki. Maksymalnie wykorzystujemy narzędzia cyfrowe. 

Platforma internetowa

Cyfrowa platforma internetowa z różnymi ćwiczeniami przypominającymi gry, została opracowana w celu wzmocnienia i wyćwiczenia podstawowych umiejętności. Nauczyciele mogą korzystać z tej platformy, integrując zawarte w niej ćwiczenia ze swoim planem lekcji. Rodzice mogą wykorzystywać platformę do pracy z dziećmi, aby wspólnie rozwijać konkretne umiejętności. Również dzieci mogą korzystać z platformy samodzielnie. Zabawa i grywalizacja mają na celu pomóc uczniom w przyjemnym i atrakcyjnym zdobywaniu nowych kompetencji.

Instrukcja obsługi

pobierz

0

ćwiczeń

6- 0

lat

0

umiejętności

0

tygodniowy plan rozwoju

Materiały dla nauczycieli i rodziców

Powstały 4 zeszyty ćwiczeń dedykowane nauczycielom i rodzicom do pracy nad rozwijaniem i wzmacnianiem kluczowych kompetencji u dzieci. 

Zeszyty ćwiczeń

pobierz

Scenariusze – opracowano kilka scenariuszy, aby zainspirować nauczycieli do skupienia się na konkretnych umiejętnościach podczas lekcji. Scenariusze powinny być dalej dostosowywane do konkretnego wieku i umiejętności dzieci, wielkości grupy klasowej i materiałów dostępnych w szkole.

Scenariusze

pobierz

Podstawa programowa – pedagogiczna podstawa programu nauczania zawiera ogólną charakterystykę i założenia programu. Podstawa określa tło programu oraz cele strategiczne, do których dąży współpraca międzynarodowa. Ten obszerny dokument szczegółowo opisuje podstawowe koncepcje programu, jego skuteczność i strukturę. 

Podstawa Programowa

pobierz

Wydarzenia

Wszyscy partnerzy w swoim kraju zorganizują lokalne wydarzenia upowszechniające, aby zademonstrować naszą pracę intelektualną szerokiemu gronu zainteresowanych osób. 

Dołącz do nas, aby uzyskać więcej praktycznych informacji na temat Kompleksowego Programu Rozwoju. 

SOBER Multiplier Event

Stambuł
Turcja

8-9 lipca 2023
…………….
Więcej informacji na stronie

SOBER Multiplier Event

Edéleny
Węgry

24 kwietnia 2023
…………….
Więcej informacji na stronie

SOBER Multiplier Event

Warszawa
Polska

15 czerwca 2023
…………….
Więcej informacji na stronie

SOBER Multiplier Event

Bruksela
Belgia

11 października 2023
…………….
Więcej informacji na stronie

Partnerzy strategiczni

Opracowanie i stworzenie platformy internetowej ze wszystkimi materiałami było możliwe dzięki naszej międzynarodowej współpracy. Projekt SOBER to strategiczna współpraca partnerów belgijskich, węgierskich, polskich i tureckich. Kliknij każde logo, aby zobaczyć opis partnera