Better life starts with better skills

Stratégiai Partnerség

Az 1879-ben alapított Óbudai Egyetem (ÓU) Magyarország második legnagyobb, de legmagasabban rangsorolt műszaki egyeteme. Célja, hogy az oktatás, a kutatás és az innováció terén elért hármas kiválósággal hozzájáruljon a társadalmi kihívások leküzdéséhez, a fenntartható fejlődéshez nemzeti, regionális és uniós szinten.

Az ÓU-nak hét kara és három doktori iskolája, egy kiválósági központja és nyolc kutatólaboratóriuma van. Az ÓU több nemzetközi szervezetben, kétoldalú és nemzetközi programban vesz részt (jelenleg több mint 20 uniós finanszírozású tudományos projekttel). 90 országgal van nemzetközi kapcsolata, 300 felsőoktatási programban és partnerségben vesz részt, és több mint 250 oktatási és mobilitási megállapodást kötött. Az ÓU innovatív BA/BSc, MA/MSc és PhD tanterveket, kettős diplomát, kihívás alapú megközelítést és korszerű, hallgatóbarát, kreatív és támogató környezetet kínál a hallgatóknak, hogy válaszolni tudjanak a kihívásokra, amelyeket globalizált világunk támaszt, hangsúlyt fektetve az alap- és alkalmazott kutatásra, a nemzetköziesítésre, a fenntartható fejlődésre, a technológiai fejlesztésekre, a KFI-re, az egész életen át tartó tanulásra, valamint az iparral való interakcióra és együttműködésre. Már 10 éve az ÓU kutatásai olyan területekre terjednek ki, amelyek a mai társadalmak fő problématerületein találhatók: egészségügy és fenntarthatóság. Az ÓU küldetését és jövőképét olyan alapvető értékek támasztják alá, mint a vállalkozói készség, nyitottság, tolerancia, párbeszéd és a sokszínűség ápolása, hogy a pozitív társadalmi változásokhoz hozzájáruló felsőoktatási intézményként eleget tegyen felelősségvállalásának.


A Girls Code Fun (GCF) non-profit szervezet, amelynek célja, hogy motiválja a lányokat és nőket technológiai készségek és képzés megszerzésére. Az alapítvány portfóliójában olyan támogató programok találhatók, mint a Young Coders Scholarship 8-15 éves lányoknak és a City Coding Circles, amelyek műszaki készségeiket fejleszteni kívánó nők számára készültek.

2021-től a STEAM Academy projekten keresztül a GCF támogatja a varsói középiskolásokat a STEAM szak kiválasztásában a felsőoktatás felé vezető úton. Ezen túlmenően az alapítvány technológiai cégekkel együttműködve rendezvényeket, workshopokat és tanfolyamokat szervez lányok és más, az IT és az új technológia terén alulreprezentált közönség számára.


A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (SZTMI) Edelény és a régió legnagyobb iskolája, 671 gyereket oktat és több mint 50 alkalmazottat foglalkoztat. A Bódva völgyében, Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű, úgynevezett halmozottan hátrányos helyzetű térségében tevékenykedik az ország északi részén. 

Az SZTMI magas szintű oktatást biztosít a nyelvtanulásra koncentrálva, új, innovatív megközelítéseket és módszereket bevonva. Oktatási tevékenységének alapeleme a technikai fejlesztés, melynek középpontjában az Internet és az interaktív tábla (smartboard) prezentáció és bemutató használata áll. A kétnyelvű oktatást 2008-ban kezdték meg. Az iskola számos tanórán kívüli foglalkozást szervez, ahol a tanulók teljesítménye és színvonala magas. Katolikus iskolaként gyermekeink szellemi, erkölcsi, társadalmi és kulturális fejlődésére összpontosítunk. Igyekszünk elültetni gyermekeinkben a szeretet erejét, és megmutatni nekik, hogyan őrizhetik meg az élet teljességét együttműködéssel, összefogással, harmóniával, hogyan őrizhetik meg a belső békét. Környezetünkre is koncentrálunk, vigyázunk rá. Arra ösztönözzük gyermekeinket, legyenek nyitottak, kreatívak, ötletesek, együttműködőek és aktívak a tanterv minden területén. Iskolánk támogatja az egészséges életmódot, előtérbe helyezve a szabadtéri tevékenységeket, például a túrázást, amely fejleszti fizikai képességeiket. Hangsúlyozzuk a sport és a művészet fontosságát is. A Szent Miklós Általános Iskola a legmodernebb tanítási megközelítést, a Lego-alapú oktatást valósította meg. Tanáraink Dániában tanulták a módszert, és az általános iskola szintjén alkalmazzák. Ez az osztálytermi használatra kész tanítási megoldás támogatja a tanárokat a motiváló és inspiráló tanulási környezet megteremtésében. Sikereink, eredményeink és vallásosságunk miatt népszerű az iskola a szülők körében.


A Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Flandria Katolikus Oktatás, angol rövidítéssel: CEF) szervezete 1952-ben alakult. A szervezet hálózatban egyesíti a katolikus oktatási intézmények igazgatóságait iskoláikkal, központjaikkal, bentlakásos iskoláikkal, főiskoláikkal és egyetemeikkel. A CEF feladata a katolikus oktatás vallási és pedagógiai víziójának, valamint saját menedzsment és fejlesztés víziójának megvalósítása. A szervezet tagjai nevében beszél, és képviseli őket a kormány, az egyház előtt és a társadalomban.

A Katholiek Onderwijs Vlaanderen az oktatás legnagyobb szereplője Flandriában (Belgium északi fele), és oktatási projektjével több mint 2 200 iskolát, 935 000 tanulót és diákot inspirál.

A Katholiek Onderwijs Vlaanderen számára a minőségi oktatás több, mint pusztán képzés és oktatás. A tágabb értelemben vett oktatásnak képessé kell tennie a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket arra, hogy megbirkózzanak a ma és a holnap egyre összetettebb világával.

Mindenkit szeretettel vár az egymással való párbeszédre, bármilyen vallási vagy ideológiai háttérrel is rendelkezzen. Ebben a párbeszédben az ember megtanulja – felfedezés és reflexió útján – kialakítani saját identitását. A Catholic Dialogue School (Katolikus Párbeszéd Iskola) célja, hogy a keresztény hangot beemelje ebbe a beszélgetésbe kortárs és kihívásokkal teli módon, miközben teret ad azoknak is, akiknek egyébként nincs lehetőségük bekapcsolódni a beszélgetésbe. Ily módon a nyitottság és a keresztény identitás rekontextualizálása révén hozzájárul egy értelmes, toleráns és erős társadalomhoz.

A NEMZETKÖZI TANULÁS TÁMOGATÁSA

A magas szintű oktatás fejlesztésében tagiskoláinkat tanácsadással és coachinggal támogatjuk. Ennek egyik módja a nemzetközi tanulás támogatása.


A Hacettepe Science Center LLC (HSC) székhelye a Hacettepe Technopolisban található, a Hacettepe Egyetem kampuszán. A HSC célja, hogy elősegítse a nyilvánosság részvételét a tudomány, technológia, mérnöki és matematikai (STEM) területen, és Open Science (nyílt tudomány) and Citizen Science (közösségi tudomány) projekteket kezdeményezzen. 

Egyesíti a STEM szakembereket, kutatókat, a döntéshozókat és a nyilvánosságot, hogy fejlessze a STEM oktatás minőségét és szélesítse a STEM-ben való részvételt. A HSC a Turkish STEM Alliance (Török STEM Szövetség) alapítója, amelynek tagjai tudományos központok, tudományos múzeumok, szakmai továbbképző központok, civil szervezetek, STEM-központok, vállalatok, kutatóközpontok és állami szervezetek. A HSC erős kapcsolatokat ápol a kutatás és az iskolák között, és iskolákkal együttműködési megállapodásokat kötött. Ezen iskolák közül néhány részt vesz a Sober projektben. A HSC kutatói széleskörű tapasztalattal rendelkeznek STEM tanterv kidolgozásában, tanári továbbképzési tevékenységekben, valamint a STEM és a közösségi tudomány területén.

Csapatunk több uniós projektben is részt vett. Legutóbbi EU-s projektjeink során több mint 2000 gyakorló és hallgató STEM tanár vett részt szakmai továbbképzési (PD) tanfolyamainkon. Számos részt vevő tanár mondta azt, hogy a PD program jelentős hatással volt osztálytermi gyakorlatára. A részt vevő STEM-tanárok magas számát figyelembe véve elmondhatjuk, hogy évente több mint 100 000 diákot értünk el. A PD workshopok a kutatáson alapuló tanulásra (IBL) és az értékelési stratégiák IBL-be való integrálására összpontosított (http://sails-project.eu) és a kutatáson alapuló tanulásra (IBL) összpontosítottak a munka világához (WoW) kapcsolódva (http://mascil.com). „A tudományos kutatás megvalósítására irányuló kezdeményezések hatása – a török, izraeli, svéd és cseh tudományos oktatási rendszerek összehasonlító tanulmánya” című munkánk a Cultural Studies of Science Education folyóiratban jelent meg (Heinz et al. 2016). A HSC és a Hacettepe Egyetem közös hagyománya az innovatív megközelítések és források bevezetése és terjesztése az iskolákban, a tanárképzés alatti és a munkahelyi továbbképzési programokban és ezeken túl.