Better life starts with better skills

Over het programma 

Het SOBER Social Skills Development and STEM for a better life programma is mede mogelijk gemaakt door co-financiering vanuit het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het programma is gericht op het creëren en uitvoeren van een op digitale technieken gebaseerd Complex Development Program en het aanbieden van een methodologie en opleiding voor leerkrachten, gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden van kansarme en SEN (special education needs) kinderen. 

De “Ontwikkeling van sociale vaardigheden en STEM-gerichtheid voor een beter leven” is een strategische samenwerking in schoolonderwijs van 4 internationale partners – Hongarije, België, Turkije en Polen. Het Complex Development Program richt zich op verschillende moderne activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de deelvaardigheden die de basis vormen van de menselijke cognitieve activiteit. Deze innovatieve actie is bedoeld om de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen om de achterstanden te compenseren en het leven van kinderen met speciale onderwijsbehoeften te vergemakkelijken. 

Op basis van tientallen jaren ervaring bewegen de deelvaardigheden van kinderen die op school komen zich tegenwoordig over een breed spectrum. Er bestaat niet zoiets als een kind met een typische ontwikkeling; tegenwoordig kan het worden omschreven als atypisch. Het onderwijssysteem staat ook op internationaal niveau voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om deze veranderingen in vaardigheden. Zij moeten alle mogelijke manieren en middelen van preventie, interventie en compensatie aangrijpen om hun werk met succes te doen. 

   Het SOBER-programma voor de ontwikkeling van complexe vaardigheden beoogt de ongelijkheden in de leerresultaten van kansarme studenten te verminderen, wat ook van cruciaal belang is voor de versterking van de sociale cohesie.

Het doel van de internationale partners van het ontwikkelingsprogramma is het aantal vroegtijdige schoolverlaters in het schoolonderwijs te verminderen door te zorgen voor een gevoel van succes, productiviteit, nut en competente aanwezigheid.

In het geval van leerlingen met SEN, attention-deficit / hyperactivity disorder ( ADD/ADHD ), is de ontwikkeling van een partiële capaciteitsstoornis van belang voor het welslagen van hun resultaten, het verbeteren van hun latere levensvooruitzichten en het verminderen van hun achterstand.

Het programma voor complexe ontwikkeling beoogt het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen door preventieve ontwikkeling van basisvaardigheden en door ondersteuning van pedagogische activiteiten die de achterstand verminderen.

Complex Development Program is gewijd aan: 

1. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

2. Kinderen die dreigen af te haken

3. Kinderen met een sociaal-culturele achterstand

Vijf fasen van ons werk 

  1. Het Complex Ontwikkelingsprogramma is gericht op het versterken van basisvaardigheden bij leerlingen. Voorbereiding van specifieke, op de leeftijd afgestemde oefeningen op 8 gebieden: waarneming, concentratie, geheugen, denken, communicatie, oriëntatie en motoriek. Er worden ook twee werkboeken voorbereid ter ondersteuning van het gebruik en de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Het verstrekken van deze materialen aan leerkrachten en ouders zal de ontwikkeling van SEN-leerlingen ondersteunen.
  2. Oprichting van een onlineplatform met oefeningen. Een digitaal online platform wil leerkrachten helpen bij het gebruik en de verspreiding van lesmateriaal dat expliciet is afgestemd op (basis-, middelbare en SEN-)leerlingen en leerlingen die dreigen af te haken, en een flexibel leermanagementsysteem creëren dat interactie, herhaling, digitale opname en herhaling ondersteunt. Er werd een creatieve en speelse interface ontworpen voor leerkrachten en leerlingen om hun werk toegankelijker en aantrekkelijker te maken. 
  3. Ontwikkelingsprogramma voor gevorderden. In deze fase wordt onderwijsmateriaal gecreëerd om de digitale competenties van SEN-leerlingen te ontwikkelen en worden opleidingen voor leerkrachten (en ouders) verzorgd om ervoor te zorgen dat deze materialen worden gebruikt en dat zij hun vaardigheden ontwikkelen en hun betrokkenheid vergroten om de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen.
  4. Voortdurende professionele ontwikkeling (CPD) – Het creëren van materialen en het geven van trainingen aan leerkrachten en ouders. In deze stap hebben wij evidence-based, gemakkelijk toegankelijke strategieën en instrumenten ontwikkeld die leerkrachten ondersteunen bij het correct en efficiënt toepassen van de materialen.  CPD begeleidt leerkrachten bij het gebruik van het materiaal, het ontwikkelen van hun vaardigheden en het vergroten van hun betrokkenheid. 
  5. Integratie van technische praktijken in het wetenschappelijk onderwijs. De in deze stap ontwikkelde materialen laten zien hoe techniekconcepten en -praktijken in het STEM-onderwijs worden geïntegreerd. Taken en oefeningen zijn bedoeld om problemen op te lossen; leerlingen moeten technologie ontwikkelen en verbeteren. Deze taken zijn gericht op STEM-praktijk. Door dergelijke praktische, realistische verbindingen krijgen leerlingen de kans om te zien hoe bèta/techniek deel uitmaakt van hun dagelijkse wereld.