Better life starts with better skills

Strategisch partnerschap

Óbuda Universiteit (ÓU), opgericht in 1879, is de op één na grootste en hoogst gerangschikte technische universiteit in Hongarije. De universiteit streeft naar uitmuntendheid in onderwijs, onderzoek en innovatie om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling op nationaal, regionaal en EU-niveau. 

ÓU heeft zeven faculteiten en drie doctoraalscholen, een excellentiecentrum en acht onderzoekslaboratoria. ÓU neemt deel aan meerdere internationale organisaties en bilaterale en internationale programma’s (momenteel meer dan 20 door de EU gefinancierde wetenschappelijke projecten). ÓU onderhoudt internationale betrekkingen met 90 landen, neemt deel aan 300 hogeronderwijsprogramma’s en partnerschappen en heeft meer dan 250 onderwijs- en mobiliteitsovereenkomsten. ÓU biedt innovatieve BA/BSc, MA/MSC, en PhD curricula, duale graden, op uitdagingen gebaseerde benaderingen en een up-to-date, studentvriendelijke, creatieve en ondersteunende omgeving voor studenten om hen in staat te stellen te reageren op de uitdagingen van onze geglobaliseerde wereld, met de nadruk op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, internationalisering, duurzame ontwikkeling, verbeteringen in technologie, RDI, een leven lang leren, en interactie en samenwerking met de industrie. In de afgelopen 10 jaar is het onderzoek van ÓU zich gaan uitbreiden naar gebieden die betrekking hebben op de belangrijkste probleemgebieden van de hedendaagse samenleving: gezondheid en duurzaamheid. ÓU’s missie en visie worden ondersteund door fundamentele waarden zoals het koesteren van ondernemerschap, openheid, tolerantie, dialoog en diversiteit om haar verantwoordelijkheid als instelling voor hoger onderwijs die bijdraagt aan positieve maatschappelijke verandering te vervullen.


Girls Code Fun (GCF) is een non-profitorganisatie die meisjes en vrouwen wil motiveren om technologische vaardigheden en onderwijs te verwerven. De stichting heeft ondersteunende programma’s zoals Young Coders Scholarship voor meisjes van 8-15 jaar en City Coding Circles, workshops voor vrouwen die hun technische vaardigheden willen aanscherpen. 

Vanaf 2021 ondersteunt GCF via het STEAM Academy-project middelbare scholieren uit Warschau bij het kiezen van een STEAM-vak op hun weg naar het hoger onderwijs. Daarnaast werkt de stichting samen met technologische bedrijven om evenementen, workshops en cursussen te organiseren voor meisjes en andere bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn in IT en nieuwe technologie.


De Grieks-katholieke basisschool Sint-Nicolaas (SZTMI) is de grootste school in Edelény en omstreken, geeft les aan 671 kinderen en heeft meer dan 50 personeelsleden in dienst. De school ligt en werkt in de Bódva vallei, een van de meest achtergestelde, zogenaamde meervoudig achtergestelde gebieden van Hongarije, gelegen in het noordelijke deel van het land. 

de meervoudig achtergestelde gebieden van Hongarije, gelegen in het noordelijke deel van het land. We richten ons op het bieden van onderwijs van hoog niveau, waarbij we ons concentreren op het leren van talen, met nieuwe, innovatieve benaderingen en methoden in het onderwijs. Technische ontwikkeling is het basiselement in ons onderwijs, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van internet en een interactief whiteboard (smartboard) voor presentaties en demonstraties. We zijn in 2008 begonnen met tweetalig onderwijs en de school organiseert veel buitenschoolse lessen, waarbij de prestaties en het niveau van de leerlingen hoog zijn. Als katholieke school richten we ons op de spirituele, morele, sociale en culturele ontwikkeling van onze kinderen. We proberen de kracht van liefde in onze kinderen te planten en laten hen zien hoe ze hun leven heel kunnen houden door samenwerking, harmonie en innerlijke vrede. Verder concentreren we ons op onze omgeving en zorgen we ervoor. We moedigen onze kinderen aan om open, creatief, fantasierijk, coöperatief en actief te zijn op alle gebieden van het curriculum. Onze school ondersteunt een gezonde levensstijl en legt de nadruk op buitenactiviteiten zoals trektochten, waardoor hun fysieke vaardigheden worden ontwikkeld. We benadrukken ook het belang van sport en kunst. De Saint Nicolas Primary School heeft de modernste onderwijsmethode geïmplementeerd, namelijk onderwijs op basis van Lego. Onze leerkrachten hebben de methode in Denemarken bestudeerd en zijn ermee aan de slag gegaan op basisschoolniveau. Deze lesoplossing voor in de klas ondersteunt leerkrachten bij het creëren van een motiverende en inspirerende leeromgeving. De school is populair bij ouders vanwege ons succes, onze prestaties en ons religieuze karakter.


Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd opgericht in 1952. Het is een netwerkorganisatie die de besturen van katholieke onderwijsinstellingen verenigt met hun scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteiten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is belast met de religieuze en pedagogische visie op katholiek onderwijs en met de visie op management en ontwikkeling. De organisatie spreekt namens haar leden en vertegenwoordigt hen bij de overheid, de Kerk en in de maatschappij.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen (de noordelijke helft van België) en inspireert met zijn onderwijsproject meer dan 2 200 scholen en 935 000 leerlingen en studenten.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gelooft dat kwaliteitsonderwijs meer is dan opleiding en onderricht. Onderwijs in de breedste zin van het woord moet kinderen, jongeren en volwassenen in staat stellen om te gaan met de steeds complexere wereld van vandaag en morgen.

We verwelkomen iedereen, wat hun religieuze of ideologische achtergrond ook is, en nodigen hen uit om met elkaar in dialoog te gaan. In deze dialoog leer je je eigen identiteit te vormen door ontdekking en reflectie. De Katholieke Dialoogschool wil de christelijke stem op een eigentijdse en uitdagende manier in dit gesprek brengen, en daarnaast ruimte creëren voor hen die niet de kans krijgen om aan het gesprek deel te nemen. Op deze manier draagt zij, door openheid en hercontextualisering van de christelijke identiteit, bij aan een betekenisvolle, tolerante en duurzame samenleving.

ONDERSTEUNING VAN INTERNATIONAAL LEREN

We ondersteunen, adviseren en coachen onze lidscholen bij het ontwikkelen van onderwijs van hoge kwaliteit. Een van de manieren waarop we dat doen is door internationaal leren te ondersteunen.


Hacettepe Science Center LLC (HSC) is gevestigd in Hacettepe Technopolis op de campus van de Hacettepe Universiteit. Het HSC richt zich op het bevorderen van publieke betrokkenheid bij wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) en initiëren Open Science en Citizen Science projecten.

Het verenigt bèta/technici, onderzoekers, beleidsmakers en het publiek om de kwaliteit van het bèta/technisch onderwijs te verbeteren en de deelname aan bèta/techniek te verbreden. Het HSC is de oprichter van de Turkse STEM Alliantie, die bestaat uit verschillende leden van wetenschapscentra, wetenschapsmusea, PD-centra, NGO’s, STEM-centra, bedrijven, onderzoekscentra en publieke organisaties. Het HSC heeft sterke banden tussen onderzoek en scholen en heeft een samenwerkingsovereenkomst met scholen. Sommige van deze scholen zullen deelnemen aan dit project. Het HSC heeft onderzoekers met uitgebreide ervaring op het gebied van de ontwikkeling van bèta/technische curricula, bijscholingsactiviteiten voor docenten, publieke betrokkenheid bij bèta/techniek en Citizen Science.

Ons team is betrokken geweest bij verschillende EU-projecten. Tijdens onze recente EU-projecten hebben meer dan 2000 bèta/technische leraren en docenten in opleiding deelgenomen aan onze cursussen professionele ontwikkeling (PD). Veel van de deelnemende docenten gaven aan dat het PD-programma een belangrijke invloed had op hun werk in de klas. Door rekening te houden met een aanzienlijk aantal bèta/technische docenten zijn meer dan 100 000 leerlingen per jaar beïnvloed. Sommige van deze PD workshops richtten zich op onderzoekend leren (IBL) en hoe beoordelingsstrategieën te integreren in IBL (http://sails-project.eu) en sommige andere richtten zich vooral op onderzoekend leren (IBL) in verbinding met de wereld van het werk (WoW) (http://mascil.com). Ons werk over de “Impact van initiatieven om wetenschapsonderzoek te implementeren – een vergelijkende studie van de Turkse, Israëlische, Zweedse en Tsjechische wetenschapsonderwijssystemen” is gepubliceerd in Cultural Studies of Science Education (Heinz et al. 2016). Het HSC en de Hacettepe Universiteit hebben een traditie in het implementeren en verspreiden van innovatieve benaderingen en middelen in scholen, pre- en in-service lerarenopleidingen en daarbuiten.