Better life starts with better skills

Kompleksowy Program Rozwoju

Kompleksowy Program Rozwoju koncentruje się na rozwoju umiejętności dla uczniów w wieku 6-16 lat. Poprzez poprawę wyników uczniów i wspieranie kluczowych kompetencji i umiejętności przekrojowych, Kompleksowy Program Rozwoju warunkuje zdrowy rozwój osobowości i wzmacnia pozytywne nastawienie do szkoły.

Program ma na celu zmniejszenie nierówności w efektach uczenia się uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, co ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia spójności społecznej.

Program rozwoju umiejętności SOBER jest poświęcony kluczowym kompetencjom:

1. Percepcja 

2. Koncentracja

3. Pamięć

4. Myślenie

5. Komunikacja

6. Orientacja: przestrzenna i czasowa

7. Umiejętności motoryczne

8. Kompetencje społeczne

Dostosowane do wieku i umiejętności, zeszyty ćwiczeń są specjalnie zaprojektowanymi narzędziami wspierającymi nauczycieli i rodziców w procesie rozwoju dzieci. Kreatywne, motywujące, łatwe w użyciu, przyjemne, zabawne zadania są przygotowywane jako materiały do druku.

Metody i narzędzia Kompleksowego Programu Rozwoju są zróżnicowane, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dlatego platforma Online jest częścią Kompleksowego Programu Rozwoju. 

Platforma internetowa jest dedykowana nauczycielom i rodzicom, aby pomóc im w korzystaniu i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych dostosowanych specjalnie do uczniów szkół podstawowych, średnich, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osób zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki. Ten elastyczny system zarządzania nauką obsługuje interakcję, powtarzanie, cyfrowe nagrywanie i odtwarzanie oraz komunikację.