Better life starts with better skills

O programie

Program SOBER Social Skills Development and STEM for a better life jest współfinansowany z funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. Program ma na celu stworzenie i wdrożenie Kompleksowego Programu Rozwoju dla uczniów w wieku 6-16 lat oraz zaoferowanie metodologii i szkoleń dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających, koncentrując się na rozwoju podstawowych umiejętności społecznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

„Rozwój umiejętności społecznych i ukierunkowanie STEM na lepsze życie” to strategiczna współpraca w zakresie edukacji publicznej 4 partnerów międzynarodowych – Węgier, Belgii, Turcji i Polski. Kompleksowy Program Rozwoju koncentruje się na nowoczesnych działaniach, niezbędnych do rozwijania cząstkowych umiejętności uczniów, które stanowią podstawę ludzkiej aktywności poznawczej. To innowacyjne działanie ma na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w celu ułatwienia ich życia i zrekompensowania niekorzystnych wyników.

Opierając się na dziesięcioleciach doświadczeń, w dzisiejszych czasach cząstkowe umiejętności dzieci przybywających do szkoły obejmują szerokie spektrum. Nie ma czegoś takiego jak typowo rozwijające się dziecko. System edukacji stoi przed coraz większymi wyzwaniami na poziomie międzynarodowym. Dlatego szkoły jak i nauczyciele powinni wykorzystać wszystkie możliwe sposoby na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, aby skutecznie wykonywać swoją pracę. 

Kompleksowy Program Rozwoju Umiejętności ma na celu zmniejszenie nierówności w efektach uczenia się uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-kulturowejj, co ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia spójności społecznej.

● Celem międzynarodowego programu jest zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę w edukacji publicznej poprzez zapewnienie im poczucia sukcesu, produktywności, użyteczności i kompetentnej obecności.

● W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), rozwój częściowego zaburzenia zdolności jest istotny dla poprawy wyników w nauce oraz polepszenia ich późniejszych perspektyw życiowych.

Kompleksowy Program Rozwoju ma na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez rozwijanie podstawowych kompetencji o charakterze prewencyjnym oraz wspieranie działań pedagogicznych zmniejszających niekorzystną sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompleksowy Program Rozwoju dedykowany jest: 

1. Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Dzieciom zagrożonym przedwczesnym zakończeniem nauki

3. Dzieciom w niekorzystnej sytuacji społeczno-kulturowej

Pięć etapów naszej pracy 

  1. Kompleksowy Program Rozwoju koncentruje się na wzmacnianiu podstawowych umiejętności uczniów. W tym celu przygotowane zostały konkretne, dostosowanych do wieku ćwiczenia w 8 obszarach: percepcja, koncentracja, pamięć, myślenie, komunikacja, orientacja i umiejętności motoryczne. Szkolenie przygotowywane jest w wersji cyfrowej jak również w dwóch zeszytach ćwiczeń wspierających wykorzystanie i rozwój umiejętności motorycznych. Użycie takich materiałów przez nauczycieli i rodziców będzie dodatkowo wspierać rozwój umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Platforma internetowa z ćwiczeniami. Cyfrowa platforma internetowa ma na celu pomóc nauczycielom w korzystaniu i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych dostosowanych do uczniów (szkoła podstawowa, szkoła średnia, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i osób zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki. Platforma daje możliwość elastycznego zarządzania nauką, wspierając interakcję, powtarzanie, nagrywanie cyfrowe i odtwarzanie wykonanych ćwiczeń. Kreatywny i zabawny interfejs został zaprojektowany dla nauczycieli i uczniów, aby ich praca była bardziej dostępna i atrakcyjna. 
  3. Zaawansowany Program Rozwoju. Ten etap ma na celu stworzenie materiałów edukacyjnych w celu rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udostępnienie szkoleń dla nauczycieli (i rodziców). 
  4. Ciągły rozwój zawodowy (CPD) – Stworzenie materiałów i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i rodziców. Na tym etapie opracowaliśmy łatwo dostępne strategie i instrumenty, które wspierają nauczycieli w prawidłowym i wydajnym stosowaniu materiałów. CPD pokazuje, jak korzystać z materiałów, rozwijać swoje umiejętności i zwiększać zaangażowanie. 
  5. Integracja praktyk inżynierskich w edukacji. Materiały opracowane na tym etapie pokazują, w jaki sposób koncepcje i praktyki inżynieryjne są włączane do edukacji STEM. Zadania i ćwiczenia mają na celu rozwiązywanie problemów; uczniowie muszą rozwijać i ulepszać technologię. Zadania te koncentrują się na praktyce STEM. Dzięki takim praktycznym połączeniom w świecie rzeczywistym uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób STEM jest częścią ich codziennego świata.