Better life starts with better skills

Kapsamlı Gelişim Programı

Kapsamlı Gelişim Programı, 6-16 yaş arası öğrenciler için beceri gelişimine odaklanmaktadır. Amaçlanan süreç ve çıktıları geliştirmek ve temel yetkinlikleri ve çapraz becerileri destekleyen bu Kapsamlı Gelişim Programı sağlıklı kişilik gelişimini koşullandırmak ve okula yönelik olumlu tutumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Program, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme çıktılarındaki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlamaktadır ve bu da sosyal uyumun güçlendirilmesi için çok önemlidir.

SOBER Kapsamlı Beceriler Geliştirme Programı, temel yetkinliklerin gelişimini güçlendirmeye adanmıştır:

1. Algı 

2. Konsantrasyon/dikkat

3. Hafıza

4. Düşünme

5. İletişim becerileri

6. Oryantasyon: mekansal ve zamansal

7. Motorik beceriler

8. Sosyal beceriler

Yaşa ve becerilere göre uyarlanan çalışma kitapları, çocukların gelişim sürecinde öğretmenleri ve ebeveynleri desteklemek için özel olarak tasarlanmış araçlardır. Yaratıcı, motive edici, kullanımı kolay, keyifli, eğlenceli, odaklı ve sürdürülebilir görevler içeren basılı materyaller olarak hazırlanmıştır.

Kapsamlı Beceriler Gelişim Programı’nın yöntemleri ve araçları, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Çevrimiçi platform, Kapsamlı Gelişim Programının bir parçasıdır. 

SOBER çevrimiçi platformu, öğretmenlere ve ebeveynlere, ilkokul, ortaokul ve özel eğitim öğrencilerine ve okulu bırakma riski taşıyanlara özel olarak hazırlanmış eğitim materyallerini kullanmalarına ve yaygınlaştırmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.  Bu esnek öğrenme yönetim sistemi etkileşimi, tekrarı, dijital kayıt ve tekrar oynatmayı ve iletişimi desteklemektedir.