Stratejik Ortaklık

Óbuda Üniversitesi (ÓU), 1879 yılında kurulmuş olup Macaristan’ın en büyük ikinci Teknik Üniversitesidir. Toplumsal zorlukları ele almak ve ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için eğitim, araştırma ve inovasyonda mükemmellik üçlüsüne ulaşmayı amaçlamaktadır. ÓU’da yedi fakülte ve üç doktora ensititüsü, bir mükemmeliyet merkezi ve sekiz araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.  ÓU, çok sayıda uluslararası […]

Kapsamlı Gelişim Programı

Kapsamlı Gelişim Programı, 6-16 yaş arası öğrenciler için beceri gelişimine odaklanmaktadır. Amaçlanan süreç ve çıktıları geliştirmek ve temel yetkinlikleri ve çapraz becerileri destekleyen bu Kapsamlı Gelişim Programı sağlıklı kişilik gelişimini koşullandırmak ve okula yönelik olumlu tutumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Program, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme çıktılarındaki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlamaktadır ve bu da sosyal uyumun güçlendirilmesi için çok önemlidir. […]

Program hakkında 

SOBER, daha iyi bir yaşam için öğrenme becerilerinin ve STEM eğitiminin geliştirilmesi, isimli Avrupa Birliği Erasmus+ projesidir. Bu proje, dijital temelli bir Kapsamlı Gelişim Programı geliştirmeyi, uygulamayı, öğretmenlere metodolojik ve pedagojik eğitim sunmanın yanında dezavantajlı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların temel becerilerinin geliştirilmesine odaklanmayı amaçlamaktadır. “Daha iyi bir yaşam için öğrenme becerilerinin ve STEM […]