Partnerzy strategiczni

Uniwersytet Óbuda (ÓU), założony w 1879 roku, jest drugim co do wielkości, ale najwyżej ocenianym uniwersytetem technicznym na Węgrzech. Ma on na celu osiągnięcie trójki doskonałości w edukacji, badaniach i innowacjach, aby sprostać wyzwaniom społecznym i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i UE.  ÓU ma siedem wydziałów i trzy szkoły doktorskie, […]

Kompleksowy Program Rozwoju

Kompleksowy Program Rozwoju koncentruje się na rozwoju umiejętności dla uczniów w wieku 6-16 lat. Poprzez poprawę wyników uczniów i wspieranie kluczowych kompetencji i umiejętności przekrojowych, Kompleksowy Program Rozwoju warunkuje zdrowy rozwój osobowości i wzmacnia pozytywne nastawienie do szkoły. Program ma na celu zmniejszenie nierówności w efektach uczenia się uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, co […]

O programie

Program SOBER Social Skills Development and STEM for a better life jest współfinansowany z funduszy programu Unii Europejskiej Erasmus+. Program ma na celu stworzenie i wdrożenie Kompleksowego Programu Rozwoju dla uczniów w wieku 6-16 lat oraz zaoferowanie metodologii i szkoleń dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających, koncentrując się na rozwoju podstawowych umiejętności społecznych dzieci ze specjalnymi […]